Spätný odber vyslúžilých batérií a elektroozariadení

Zakladáme si na ohľaduplnom správaní voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilé elektrozariadenia/batérie.

Spotrebiteľ má v systéme nakladania s elektrospotrebičmi a batériami zásadnú úlohu. On je tým, kto sa rozhoduje, čo urobí so starým spotrebičom. Staré a nepotrebné elektrozariadenia a batérie nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.

Spotrebiteľ je informovaný symbolom nižšie, že príslušné elektrozariadenia/batérie nepatria do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nové elektrozariadenia/batérie. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie či v záručnom liste.Ako sa zbaviť starého spotrebiča/batérií?

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete REMA, ktorá je určená na spätný odber, pozri https://www.rema.cloud/sberna-mista/

prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete, ktorá je určená na spätný odber, viď https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

v prípade batérií je možné objednať do domácnosti zbernú nádobu – FamilyBox, plnú nádobu potom expedovať cez službu re:Balík

v prípade množstva do 10 kg je možné využiť službu re:Balík

v prípade množstva nad 10 kg a viac je možné využiť službu BUĎ LINÝ

v mieste predaja na adrese kamennej predajne Xiaomi-Store.cz, Sokolovská 127/38, 186 00, Praha 8

v prípade potreby je možnosť sa poradiť na bezplatnej linke Chytré recyklácie (800 976 679)

Prečo recyklovať?

Nielen elektrozariadenia, ale aj batérie a akumulátory obsahujú mnoho recyklovateľných kovov ako je napríklad zinok, železo, mangán, nikel, kadmium alebo olovo. Niektoré z týchto látok sú zároveň veľmi nebezpečné pre životné prostredie a zdravie človeka, a to najmä ortuť, olovo a kadmium. Vybrané batérie sú často označené symbolom chemického prvku, ktorý obsahujú (Pb, Cd, Hg).

Odovzdaním batérií a elektrozariadení na miesto spätného odberu tak najmä vďaka recyklácii materiálu šetríme primárne zdroje surovín a zároveň chránime naše životné prostredie pred prípadným neodborným nakladaním.

Recyklačné poplatky za všetky elektrozariadenia, batérie a akumulátory sú už zahrnuté v cene tovaru.

arrow_upward